top of page

Bí quyết đạt điểm cao cho bằng Tú tài Quốc Tế ( IB )

Một video cực kì hay chia sẻ các bí quyết học hiệu quả của một bạn đạt điểm 45 ( điểm tuyệt đối ) trong kì thi IB.

Có thể áp dụng cho các kì thi khác ( IGCSE, A levels, SAT, GMAT, GRE, kì thi đại học Việt Nam )

bottom of page