top of page

Recent Posts

See All

Thông tin lớp học khai giảng vào ngày 5 tháng 3 2024

Đối tượng học : học sinh lớp 6 và 7 Yêu cầu đầu vào : 1) Thuộc dạng giỏi trong trường, không cảm thấy bị áp lực bởi kiến thức đang học trong sách giáo khoa lớp 6 và 7 2) Tiếng Anh đọc hiểu và giao tiế

Đề tuần 18, đáp án tuần 17

Chào cả lớp, Thầy gởi đề tuần 18 : https://drive.google.com/file/d/1cwB8moVenu8_j3pX2jMe0LrzVzaaKgsc/view?usp=sharing Và đáp án tuần 17: https://drive.google.com/file/d/1cLbrGVhvFNbD6hGAZiZa7g6E8Vp52g

Comments


bottom of page