top of page

Kết quả thi của kì thi Toán ngày 5/5/2024


Timestamp

Name

Total score ( including +3 bonus points for students who have already planted a tree)

5/5/2024 18:28:20

Johnny

4

5/5/2024 18:36:33

Nguyễn Duy Khánh

7

5/5/2024 18:42:16

Nguyễn Lê Thanh Hà

16

5/5/2024 18:44:09

Nguyễn Hữu Hoàng

10

5/5/2024 18:46:46

Phan Le Anh Khoi

8

5/5/2024 18:50:37

Lê Trần Minh Nguyệt

20

5/5/2024 18:52:15

Lê Nhật Bảo Hân

12

5/5/2024 18:53:53

Hồ Nguyễn Thảo Nhi

11

5/5/2024 18:54:59

Katrina

7

5/5/2024 18:55:08

Lê Phúc Trâm Anh

13

5/5/2024 18:56:08

Trần Hạo Nam

14

5/5/2024 18:56:17

Pham Thiên Minh

13

5/5/2024 18:58:17

Doãn Tiến Vũ

20

5/5/2024 19:00:16

Phạm Thùy Minh

13

5/5/2024 19:02:16

Trần Duy Bách ( Jason)

5

5/5/2024 19:02:19

Bui Vuong Anh

6

5/5/2024 19:03:03

Vũ Thuỳ Dương

19

5/5/2024 19:03:48

Le Minh Hoang Long, henry

9

5/5/2024 19:06:28

Nguyễn Tường Bách

11

5/5/2024 19:09:00

Trần Vũ Minh Hoàng

15

5/5/2024 19:11:22

Lâm Quốc Huy

11

5/5/2024 19:16:14

Hai Thy, Sirene

15

5/5/2024 19:16:46

Nguyễn Gia Khải

12

5/5/2024 19:17:58

Lê Phước Thiên

15

5/5/2024 19:24:38

Lê Bảo Long

18

5/5/2024 19:25:55

Bùi Diệp Anh

14

5/5/2024 19:26:44

Nguyễn Vũ Mộc Thiêng

11

5/5/2024 19:27:19

Hồ Lê Nam

14

5/5/2024 19:34:10

Lữ Triệu Mẫn

9

5/5/2024 19:37:07

Lizzy

14

5/5/2024 19:54:30

Vũ Lê Gia Hân

15

5/5/2024 20:14:11

Trương Quang Minh

13


Recent Posts

See All

Thông tin lớp học khai giảng vào ngày 5 tháng 3 2024

Đối tượng học : học sinh lớp 6 và 7 Yêu cầu đầu vào : 1) Thuộc dạng giỏi trong trường, không cảm thấy bị áp lực bởi kiến thức đang học trong sách giáo khoa lớp 6 và 7 2) Tiếng Anh đọc hiểu và giao tiế

Đề tuần 19 và đáp án tuần 18

Chào cả lớp, Thầy gởi link tuần 19 : https://drive.google.com/file/d/1-tBA6KOvwtmvtQwxTxkCUuRtasRJqDUd/view?usp=sharing Và đáp án tuần 18 : https://drive.google.com/file/d/1csXEcyc7U6YZqEIp2lLVB-f1o3-

Đề tuần 18, đáp án tuần 17

Chào cả lớp, Thầy gởi đề tuần 18 : https://drive.google.com/file/d/1cwB8moVenu8_j3pX2jMe0LrzVzaaKgsc/view?usp=sharing Và đáp án tuần 17: https://drive.google.com/file/d/1cLbrGVhvFNbD6hGAZiZa7g6E8Vp52g

Comments


bottom of page